ˆ

Wybory i referenda

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory samorządowe 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-09 13:39:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 roku
 
https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_powiat_turecki.png  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg/2000px-POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg.png
https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_brudzew_gIEak4w.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_dobra_6pcUV6n.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_kaweczyn_IeRVjMQ.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_malanow_3jv7oMA.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_przykona_rqUHIJV.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_tuliszkow_JuJX2Fr.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_turek_w_3bBIpzR.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_turek_m_WpZmBKT.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_wladyslawow_bOLb4uz.png
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast​ - link
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYBORY DO RADY POWIATU TURECKIEGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_powiat_turecki.png
 
Starostwo Powiatowe w Turku, 62 - 700 Turek, ul. Kaliska 59, pok. nr 202
tel. 63 222 3 219 (pok. nr 202), 63 222 32 00 (centrala Starostwa), fax: 63 278 83 19, 
e-mail: ,
 
 
 
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku
4. Uchwała nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu informatycznego Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku - link    
3. Uchwała nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku - link  
2. Uchwała nr 2 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 10 września 2018 roku w sprawie planu dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku związanych z rejestracją list kandydatów na radnych - link 
1. Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link    
 
Informacje i materiały dotyczące zasad zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rady powiatu
3. Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych - link
2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta - link
1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
 
Wybory do Rady Powiatu Tureckiego – informacje ogólne
12. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
11. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
10. Instrukcja postępowania komisji wyborczych w związku z rejestracją kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
9. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca zamieszczania w wykazie podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych nazwisk i imion zgłaszanych kandydatów - link
8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
6. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  link  
5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku
odbędzie się w poniedziałek, 10 września 2018 r., o godz. 14:00 w siedzibie Komisji w Turku
(Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, pok. nr 202).
Obowiązkowe szkolenie dla członków terytorialnych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 11 września 2018 roku w Konińskim Domu Kultury
(pl. Niepodległości 1, 62-510 Konin) o godz. 9.00.
4. Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku w wyborach do Rady Powiatu Tureckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
2. Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - link
1. Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - link
 
 
Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - link
projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - link
a) pismo Komisarza Wyborczego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie konieczości zmiany uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze  - link
b) wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie podziału powiatów na okręgi wyborcze - link   
c) opinia Komisarza Wyborczego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze - link
 
Wiecej informacji:
 
Starostwo Powiatowe w Turku, 62 - 700 Turek, ul. Kaliska 59, pok. nr 202
tel. 63 222 3 219 (pok. nr 202), 63 222 32 00 (centrala Starostwa), fax: 63 278 83 19, 
e-mail:
 
2. Wydział Organizacyjny - link
Starostwo Powiatowe w Turku, 62 - 700 Turek, ul. Kaliska 59, pok. nr 202, 203, 204, 205
Piotr Nowaczyk - Dyrektor Wydziału
pok. nr 205
Tel. 63 222 3 210
fax: 63 278 83 19
Małgorzata Przybył - Inspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych
pok. nr 204
Tel. 63 222 3 226
fax: 63 278 83 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Państwowa Komisja Wyborcza     Krajowe Biuro Wyborcze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Al. 1–go  Maja 7, 62–510 Konin
numery telefonów: 63 242 47 44, 63 249 15 42    numery fax: 63 242 27 85
adres e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 - 16.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30
 
 
Informacje i dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej
(wszystkie materiały dostępne są na stronie http://pkw.gov.pl)
 
33. Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
32. Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (do dnia 7 września 2018 r. do godziny 1530) - link
31. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. - link
30. Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze delegatury w Koninie - link
29. Wzory dokumentów związanych z wyborami samorządowymi (pkw.gov.pl) - link
27. Urząd Ochrony Danych Osobowych "Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej – poradnik" - link
27. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r .o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - link
26. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
25. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017 - link
24. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - link
23. Pismo Dyrektora Delegatury KBW w Koninie dotyczące zapewnienia wykonania funkcji urzędnika wyborczego w niektórych gminach na obszarze województwa wielkopolskiego - link
22. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie braku możliwości stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - link
21. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych - link
20. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2018 r. o stanowisku Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sprawie przepisów Kodeksu wyborczego - link
19. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków technicznych transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa - link
18. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I - link  
17. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 17-04-2018 (data modyfikacjia 20-04-2018) liczba zgłoszeń spełniających kryteria formalne - link
16. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie powołania urzędników wyborczych - link
15. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - link
14. Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do 16 kwietnia 2018 roku - link
13. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych - link
12. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - link
11. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego - link
10. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - link
9. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych - link
8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - link
7. Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do 6 kwietnia 2018 roku - link
6. Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - link
5. Informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych - link
4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych - link
3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie - link
2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych - link
1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze - link
 
 
 
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz.
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Sprawdź w swoim urzędzie gminy już dziś, czy Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców! Pomoże Ci w tym film.
 
 
 
 

Załączniki

 • Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 9 lipca 2018 roku (PDF, 269.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-27 09:15:40 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 08:00:00 | Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 • Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku (PDF, 608.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-08-27 09:00:22 | Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 08:55:00 | Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 24.08.2018 w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku w wyborach do Rady Powiatu
 • projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-25 14:22:43 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 09:00:00 | projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 • Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego (PDF, 377.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-13 09:39:06 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 09:00:00 | Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • pismo Komisarza Wyborczego 8.06.2018 (PDF, 245.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-25 15:02:41 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 09:00:00
 • opinia Komisarza Wyborczego w sprawie projektu uchwały (PDF, 78.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-25 15:22:46 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 09:00:00
 • wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku (PDF, 327.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-25 15:23:41 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 08:00:00
 • ulotka wybory_1 (JPG, 275.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-28 11:43:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 08:00:00
 • ulotka wybory_2 (PDF, 134.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-28 11:45:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 09:00:00
 • DKN-501-11-18 z dn. 18.07.2018 (PDF, 112.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-08-08 09:12:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 08:00:00 | Pismo Dyrektora Delegatury KBW w Koninie dotyczące zapewnienia wykonania funkcji urzędnika wyborczego w niektórych gminach na obszarze województwa wielkopolskiego
 • postanowienie KW 8.09.2018 TKW (PDF, 227.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-10 08:39:17 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 08:00:00 | Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • postanowienie KW_8.09.2018_pierwsze.posiedzenie_TKW (PDF, 198 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-10 09:09:08 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 08:00:00 | Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej (PDF, 219.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-11 11:17:33 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 09:00:00 | Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca zamieszczania w wykazie podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych nazwisk i imion zgłaszanych kandydatów
 • Instrukcja postępowania (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-11 11:30:51 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 10:00:00 | Instrukcja postępowania komisji wyborczych w związku z rejestracją kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • uchwała nr 1 PKW w Turku (PDF, 146.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-12 07:48:35 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 16:00:00 | Uchwała nr 1 PKW w Turku z dnia 10.09.2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego PKW w Turku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • uchwała nr 2 PKW w Turku (PDF, 146.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-12 07:56:46 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 16:00:00 | Uchwała nr 2 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia z dnia 10 września 2018 roku w sprawie planu dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku związanych z rejestracją list kandydatów na radnych
 • uchwała nr 3 PKW w Turku (PDF, 110.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-12 08:02:41 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 16:00:00 | Uchwała nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 września 2018 r. (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-12 09:08:41 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 16:00:00 | Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie (PDF, 431.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-13 09:06:40 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 09:00:00 | Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
 • uchwała nr 4 PKW w Turku (PDF, 129.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:52:31 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 15:00:00 | Uchwała nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu informatycznego Powiatowej Komisji Wyborczej w Turku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-01 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 13:39:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 13:39:53
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 07:45:21
Artykuł był wyświetlony: 1969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-24 21:13:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_powiat_turecki.png  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg/2000px-POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg.png
https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_brudzew_gIEak4w.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_dobra_6pcUV6n.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_kaweczyn_IeRVjMQ.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_malanow_3jv7oMA.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_przykona_rqUHIJV.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_tuliszkow_JuJX2Fr.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_turek_w_3bBIpzR.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_turek_m_WpZmBKT.png  https://www.powiat.turek.pl/media/arms/arms_wladyslawow_bOLb4uz.png
 
 
 
Państwowa Komisja Wyborcza
Krajowe Biuro Wyborcze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2016-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-11-24 21:13:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2016-11-24 21:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 13:07:50
Artykuł był wyświetlony: 3311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu