ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2017 r. OR.0025.72.2018, Uchwała nr 711/2018 Obowiązujący
12 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania interesów szkoły we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+- Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych OR.0025.71.2018, Uchwała nr 710/2018 Obowiązujący
13 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Natalii OR.0025.70.2018, Uchwała nr 709/2018 Obowiązujący
14 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” OR.0025.69.2018, Uchwała nr 708/2018 Obowiązujący
15 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 OR.0025.68.2018, Uchwała nr 707/2018 Obowiązujący
16 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn.: „ Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku” OR.0025.67.2018, Uchwała nr 706/2018 Obowiązujący
17 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich” cz. nr 2, 3 i 4 OR.0025.66.2018, Uchwała nr 705/2018 Obowiązujący
18 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzenia do cięcia wodą na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku” OR.0025.65.2018, Uchwała nr 704/2018 Obowiązujący
19 2018-05-09 Zarządzenie Starosty W sprawie legitymacji służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Turku OR.120.36.2018 Obowiązujący
20 2018-04-30 Zarządzenie Starosty W sprawie egzaminu dla osoby zwolnionej ze służby przygotowawczej OR.120.35.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu