Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-06-22 Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tureckiego za 2017 rok XL/286/2018 Obowiązujący
22 2018-06-22 Uchwała Rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2017 rok XL/285/2018 Obowiązujący
23 2018-06-22 Uchwała Zarządu w sprawie przyznania dotacji spółkom wodnym na 2018 rok OR.0025.100.2018, Uchwała nr 739/2018 Obowiązujący
24 2018-06-22 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2017 rok OR.0025.97.2018, Uchwała nr 736/2018 Obowiązujący
25 2018-06-22 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku” dla części nr 4 OR.0025.96.2018, Uchwała nr 735/2018 Obowiązujący
26 2018-06-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn. „Rozbudowa systemu PZGiK w Turku oraz uruchomienie nowych e- usług, w tym integracja z ePUAP”) OR.0025.95.2018, Uchwała nr 734/2018 Obowiązujący
27 2018-06-22 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 OR.0025.94.2018, Uchwała nr 733/2018 Obowiązujący
28 2018-06-15 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Turku, w obrębie „B”, oznaczonej nr ewid. 336/10 o pow. 0,0826 ha, stanowiącej własność Powiatu Tureckiego, ustalenia ceny jej sprzedaży oraz powołania komisji do przeprowadzenia tego przetargu OR.0025.93.2018, Uchwała nr 732/2018 Obowiązujący
29 2018-06-15 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej OR.0025.92.2018, Uchwała nr 731/2018 Obowiązujący
30 2018-06-15 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej OR.0025.91.2018, Uchwała nr 730/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu