Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-05-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” dla części nr 2 OR.0025.75.2018, Uchwała nr 714/2018 Obowiązujący
62 2018-05-15 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok XXXIX/284/2018 Obowiązujący
63 2018-05-15 Uchwała Rady w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXXIX/283/2018 Obowiązujący
64 2018-05-17 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej OR.0025.74.2018, Uchwała nr 713/2018 Obowiązujący
65 2018-05-17 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”, dla części nr 4 OR.0025.73.2018, Uchwała nr 712/2018 Obowiązujący
66 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2017 r. OR.0025.72.2018, Uchwała nr 711/2018 Obowiązujący
67 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania interesów szkoły we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+- Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych OR.0025.71.2018, Uchwała nr 710/2018 Obowiązujący
68 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Natalii OR.0025.70.2018, Uchwała nr 709/2018 Obowiązujący
69 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” OR.0025.69.2018, Uchwała nr 708/2018 Obowiązujący
70 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 OR.0025.68.2018, Uchwała nr 707/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu