ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-07 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2018 OR.0025.154.2018, Uchwała nr 794/2018 Obowiązujący
2 2018-09-07 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania interesów szkoły we wszelkich sprawach dotyczących Programu Erasmus+ OR.0025.153.2018, Uchwała nr 793/2018 Obowiązujący
3 2018-09-07 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku OR.0025.152.2018, Uchwała nr 792/2018 Obowiązujący
4 2018-09-07 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa elektrycznego wózka widłowego na wyposażanie pracowni spedycji dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” OR.0025.151.2018, Uchwała nr 791/2018 Obowiązujący
5 2018-09-07 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowego do nauki jazdy kategorii B dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich (II)” OR.0025.150.2018, Uchwała nr 790/2018 Obowiązujący
6 2018-09-07 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowego do nauki jazdy kategorii B dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich) OR.0025.149.2018, Uchwała nr 789/2018 Obowiązujący
7 2018-09-07 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa wyposażenia pracowni technika żywienia dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” OR.0025.148.2018, Uchwała nr 788/2018 Obowiązujący
8 2018-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za I półrocze 2018 roku OR.0025.147.2018, Uchwała nr 787/2018 Obowiązujący
9 2018-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej (dot. drogi powiatowej nr 4529P - ul. Gen. M. Smorawińskiego) OR.0025.146.2018, Uchwała nr 786/2018 Obowiązujący
10 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć koordynatorowi współzawodnictwa sportowego OR.0025.145.2018, Uchwała nr 785/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu