ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-28 Uchwała Rady w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XXXIV/260/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXXVI/274/2018 Obowiązujący
2 2018-02-28 Uchwała Rady uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej XXXVI/273/2018 Obowiązujący
3 2018-02-28 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024 XXXVI/272/2018 Obowiązujący
4 2018-02-28 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w spawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok XXXVI/271/2018 Obowiązujący
5 2018-02-28 Uchwała Rady w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. XXXVI/270/2018 Obowiązujący
6 2018-03-07 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru narzędzi i urządzeń do pracowni obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Technicznych w Turku OR.0025.40.2018, Uchwała nr 679/2018 Obowiązujący
7 2018-03-07 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku OR.0025.39.2018, Uchwała nr 678/2018 Obowiązujący
8 2018-03-07 Uchwała Zarządu zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok OR.0025.38.2018, Uchwała nr 677/2018 Obowiązujący
9 2018-03-07 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)” oraz do realizacji tego projektu OR.0025.37.2018, Uchwała nr 676/2018 Obowiązujący
10 2018-03-07 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (IV)” oraz do realizacji tego projektu OR.0025.36.2018, Uchwała nr 675/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu