ˆ

Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku

Szczegóły informacji

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-08 08:31:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-09 08:42:46 przez Joanna Matusiak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 08:31:50
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:19:01
Artykuł był wyświetlony: 877 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU