Aktualne zamówienia publiczne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-10 2018-09-19 11:00:00 Dostawa linii diagnostycznej stacji kontroli pojazdów do 3,5 t na wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 10/08/2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 542.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (DOC, 647 KiB)
 • Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 387.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej (DOC, 524 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ ośw. dot. podatków (PDF, 320.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ ośw. dot. podatków w wersji edytowalnej (DOC, 503.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - ośw. o zakazie (PDF, 307.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 o SIWZ - ośw. o zakazie w wersji edytowalnej (DOC, 502 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ- JEDZ (PDF, 600.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej (DOC, 187 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Klauzula inf. RODO (PDF, 367.4 KiB)
2 2018-08-10 2018-08-23 11:00:00 ,,Dostawa elektrycznego wózka widłowego na wyposażenie pracowni spedycji dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 696.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SOPZ (PDF, 2.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 418.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (PDF, 201.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWAIDCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (PDF, 228.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY (PDF, 7.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (PDF, 213.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej (DOC, 653.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA w wersji edytowalnej (DOC, 122 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWAIDCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ w wersji edytowalnej (DOC, 132.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 948 KiB)
3 2018-08-09 2018-08-20 11:00:00 ,,Dostawa wyposażenia pracowni technika żywienia dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 09/08/2018 (PDF, 8.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 540.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (DOC, 638 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 340.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej (DOC, 121.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 412 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej w wersji edytowalnej (DOC, 132 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ klauzula inf. RODO (PDF, 388.8 KiB)
4 2018-08-01 2018-09-07 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni termotechniki i energetyki odnawialnej dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 988 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 553.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o grupie kapitałowej (PDF, 387.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. dotyczące podatków (PDF, 319.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - ośw. o zakazie (PDF, 306.3 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy cz. 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - JEDZ (PDF, 583.1 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - RODO (PDF, 367.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 368.7 KiB)
 • Opublikowane sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 295.2 KiB)
5 2018-07-24 2018-09-03 11:00:00 Dostawa automatycznej linii przemysłowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 977.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 4.5 MiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 472.3 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o grupie kapitałowej (PDF, 387 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o uiszczaniu podatków (PDF, 320.8 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienia (PDF, 306.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - JEDZ (PDF, 577.8 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - klauzula inf. RODO (PDF, 365.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 13.08.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 13.08.2018 (PDF, 1.1 MiB)
6 2018-07-24 2018-08-31 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 985.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. 1 (PDF, 658.4 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - SOPZ cz. 3 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 629.4 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 387.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o podatkach (PDF, 318.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - ośw. o zakazie ubiegania się o zamówienia (PDF, 305.4 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. 1 (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz. 2 (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - wzór umowy cz. 3 (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - JEDZ (PDF, 754.5 KiB)
 • Zał. nr 12 - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 13 do SIWZ - klauzula inf. RODO (PDF, 364.9 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 13.08.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 13.08.2018 (PDF, 1.2 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu