ˆ

Wydział Finansów FN

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Finansów
ul. Kaliska 59
62 - 700 ​Turek
Pracownicy Wydziału
 
Teresa Borkowska - Skarbnik Powiatu
pok. nr 114a
Tel. +48 63 2223 230
 
Monika Miśko - Naczelnik Wydziału
pok. nr 113
Tel. +48 63 2223 234
 
Małgorzata Papierska - Inspektor ds. rozliczeń i obsługi kasowej
pok. nr 334
Tel. +48 63 2223 233
 
Maria Krysiak - Specjalista ds. rozliczeń z budżetem państwa i powiatu
pok. nr 114
Tel. +48 63 2223 236
 
Magdalena Wróblewska - - Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości budżetu
pok. nr 114
Tel. +48 63 2223 236
 
Milena Mruk - Inspektor ds. rozliczeń, planowania i analiz wykonania budżetu
pok. nr 116
Tel. +48 63 2223 231
 
Andżelika Goszczko - Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości
pok. nr 114
Tel. +48 63 2223 238
 
Katarzyna Jaśkiewicz - Młodszy referent
pok. nr 116
Tel. +48 63 2223 232
 
Alicja Augustyniak - Inspektor ds. ewidencji, rozliczeń i rejestrów
pok. nr 116
Tel. +48 63 2223 232
 
Ewa Gołdyka - Specjalista ds. obsługi bankowej i sprawozdawczości
pok. nr 114
Tel. +48 63 2223 238
 
Tomasz Augustyniak - Inspektor ds. ewidencji, rozliczeń i rejestrów
pok. nr 116
Tel. +48 63 2223 232
 
Zadania Wydziału:
Do podstawowych zadań Wydziału Finansów (FN) należą czynności:
1) W zakresie planowania dochodów i wydatków budżetowych, w tym związane z:
    a) Opracowaniem projektu budżetu powiatu oraz propozycji projektów zmian budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
    b) Opracowaniem projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu po uchwaleniu budżetu powiatu 
        na dany rok oraz projektów ich aktualizacji w następstwie zmian budżetu,
    c) Opracowaniem projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla Starostwa w układzie dysponentów po uchwaleniu budżetu
        powiatu na dany rok oraz projektów ich aktualizacji w następstwie zmian budżetu,
2) W zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w tym związane z:
     a) Zapewnieniem prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu,
     b) Prowadzeniem rachunkowości budżetowej Powiatu i Starostwa w tym księgowości syntetycznej i analitycznej związanej z bieżącą
         realizacją budżetu,
     c) Bieżącą analizą wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu Powiatu jednostkom organizacyjnym Powiatu,
3) W zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa, w tym związane z:
     a) Ewidencjonowaniem należności budżetu państwa z tytułu sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz użytkowania gruntów i budynków
         Skarbu Państwa,
     b) Prowadzenie ewidencji  należności z tytułu opłat czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości,
     c) Kontrolą i windykacją należności Skarbu Państwa oraz egzekwowaniem zaległych należności,
     d) Systematyczne i terminowe odprowadzenie zrealizowanych dochodów do budżetu państwa,
4) W zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej mienia Powiatu, w tym związane z:
     a) Prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa
     b) Przygotowanie zasad przeprowadzania, nadzór nad sporządzaniem oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
     c) Opracowanie informacji o stanie mienia Powiatu,
5) W zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Starostwa, w tym związane z:
     a) Naliczenie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
     b) Odprowadzenie należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Pracy,
     c) Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
6) W zakresie prowadzenia obsługi kasowej, w tym związane z:
     a) Pobieraniem z banku gotówki na wypłatę różnych należności
     b) Odprowadzeniem do banku gotówki zainkasowanej z różnych tytułów,
     c) Przyjmowaniem wpłaty należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu powiatu
     d)Sporządzanie raportów kasowych i rozliczanie kasy.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Nowaczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-27 14:41:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Nowaczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-27 14:41:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 13:05:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »