ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów
ul. Kaliska 59
62 - 700 ​Turek
Pracownicy
 
Roman Kacprzak - Naczelnik Wydziału
pok. nr 207
Tel. +48 63 2223 221
 
Małgorzata Grabarczyk - Inspektor ds. zamówień publicznych
pok. nr 205
Tel. +48 63 2223 213
 
Karolina Karolak - Czapla - Inspektor ds. projektów
pok. nr  204
Tel. +48 63 2223 321
 
Joanna Sikorska- Inspektor ds. projektów
pok. nr 204
Tel. +48 63 2223 352
 
Małgorzata Przybył - Inspektor ds. zamówień publicznych
pok. nr 205
Tel. +48 63 2223 226
 
Justyna Janik - Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji                     
pok. nr 205
Tel.  +48 63 2223 210
 
Zadania Wydziału:
 
Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów (IZP) należą:
 
1. prowadzenie powiatowych inwestycji, w szczególności:
 
    a. opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
    b. kompleksowe przygotowywanie procesu inwestycyjnego, w tym:
 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii,
 • koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej i kosztorysowej,
 • kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie  publiczne,
 • przygotowywanie projektów umów,
    c, nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
    d. przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
    e. opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
    f. inicjowanie i koordynowanie inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,
    g. pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego,
    h. przekazywanie do użytkowania wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu,
    i . koordynowanie czynności odbiorowych i rozliczenia zrealizowanych inwestycji,
 
2. w zakresie zamówień publicznych, w tym związanych z:
 1. przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat i Skarb Państwa, w oparciu o wnioski złożone przez wydziały, wyodrębnione komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne,
 2.  prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,
 3. opracowywaniem planu zamówień publicznych,
 4. przygotowywaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
3. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym związanych z:
 1. konsultowaniem właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 2. monitorowaniem potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,
 3. informowaniem innych  wydziałów  starostwa  i jednostek  organizacyjnych  powiatu o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,
 4. przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań powiatu,
 5. realizowaniem projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,
 6. współpracą z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie, 
 7. współpracą z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,
 8. współpracą z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich
 9. współpracą z innymi Wydziałami Starostwa w  zakresie  informowania  społeczności  lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Wojdyła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-03 12:41:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-03 13:45:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 14:23:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »