ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Nr aktu prawnego
OR. 120.5.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
OR. 120.4.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tureckiego na rok 2023.
Nr aktu prawnego
Or. 120.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie w 2023r. przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego oraz paranie odzieży roboczej spełniającej wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr aktu prawnego
OR. 120.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie komisji do spraw analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Tureckiego
Nr aktu prawnego
Or. 120.1.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenie skargi ,,Zgłoszenie w sprawie łamania prawa i niewywiązywanie się dyrekcji z obowiązków w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich za pozwoleniem organu prowadzącego szkołę”
Nr aktu prawnego
Uchwała L/333/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
Uchwała L/332/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
Uchwała L/331/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała L/330/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
Uchwała L/329/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji