ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i instrukcji, stosowanych w starostwie powiatowym w Turku
Nr aktu prawnego
OR. 120.23.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Nr aktu prawnego
Uchwała XLI/275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
Uchwała XLI/274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała XLI/273/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
OR.120.22.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie wskazania na terenie Powiatu Tureckiego wiodącego ośrodka - koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego
Nr aktu prawnego
Or. 120.21.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie egzaminu dla osób po przeprowadzonej służbie przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Or. 120.20.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
Or. 120.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Or. 120.18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego zawodu szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 704/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji