ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
OR. 120.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów Powiatu Tureckiego
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 999/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową - ulica Górna w Tuliszkowie"
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 998/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 997/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Turku
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 996/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
Zmieniające w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 13.000 złotych
Nr aktu prawnego
OR. 120.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i instrukcji, stosowanych w Starostwie Powiatowym w Turku
Nr aktu prawnego
Or. 120.30.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia Kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Turku
Nr aktu prawnego
OR. 120.29.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2024 r. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wiekiopolski 2021-2027.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 995/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Władysławów kostki brukowej z rozbiórki
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 994/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji