ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XLVI/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XLVI/306/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr XXXVIII/257/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2022r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022r. zmienionej uchwałą Nr XLII/279/2022 z dnia 28.06.2022r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XLVI/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XLVI/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty
Tytuł aktu
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
Or. 120.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
Uchwała XLV/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała XLV/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Turecki nieruchomości oznaczonej nr ewid. 416/2, położonej w miejscowości Rzechta gm. Dobra.
Nr aktu prawnego
Uchwała XLV/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego II" w części nr 2 "Zakup stacji roboczych komputerów AIO (All-in-One) wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku - 10 szt. " realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 782/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr 781/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji