ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnegoDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wydział: Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-06-15 09:18:49

Termin załatwienia

W sprawie wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków dokumenty sporządzane są niezwłocznie, natomiast odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty do kasy Starostwa. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy wynosi jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

Osoba kontaktowa

Irena Pawlak, Paulina Jasiak

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji
ul. Łąkowa 4A, pokój 6
 

Telefon kontaktowy

63 22 23 342, 63 22 23 339,

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji
ul. Łąkowa 4A, pokój 6
 

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGIB)
2. W przypadku osoby nie będącej właścicielem lub władającym należy przedłożyć dokument potwierdzający interes prawny.
3. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.
 

Opłaty

Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów. Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dn. 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37 poz 333).

Uwagi

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa wart. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych(Dz.U.z 2017r. Poz.2062 oraz z 2018r. Poz. 1118);
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 393).
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 917 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Błaszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-15 09:09:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kopacki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-15 09:18:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kopacki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-05 12:58:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony