ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie zaświadczenia do inwestycji leśnychDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie zaświadczenia do inwestycji leśnych

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia do inwestycji leśnych

Wydział: Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2020-05-05 11:52:39

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Alicja Chojecka

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
ul. Łąkowa 4a, 62-700 Turek

Telefon kontaktowy

63 2223 287

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru


ul. Łąkowa 4A


62 - 700 ​Turek


Wymagane Dokumenty

- wniosek,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
- w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Czas realizacji

- do 7 dni

Opłaty

Opłata:
- 17 zł za wydanie zaświadczenia, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 
Płatna:
- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa lub w kasie Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59,
- kartą w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska,  
- przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59,  39-1090-1229-0000-0000-2201-3437

Tryb odwoławczy

- brak

Uwagi

Zaświadczenie potwierdzające, że planowane inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁY I STANOWISKA - w każdej z wymienionych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Turku;
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 12 lat niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Podstawa prawna

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 587  z późn. zm.)

Załączniki

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia do inwestycji (PDF, 652.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-09-12 12:20:03 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30 | Zaświadczenie potwierdzające, że planowane inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia do inwestycji (DOCX, 12.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-30 11:43:59 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30 | Zaświadczenie potwierdzające, że planowane inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kubiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-05 11:49:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-05 11:52:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-12 12:20:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony