ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:54 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Tureckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości posiadającej nieuregulowany stan prawny, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 235, o pow. 0,3851 ha, położonej w obrębie B m. Turku Magdalena Grędkiewicz
12:57:46 Edycja elementu informacja Ewidencje, rejestry i archiwa Katarzyna Krysztofowicz
11:25:34 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup sprzętu komputerowego II” Justyna Janik
11:16:44 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic dz. nr134, 198, 330, 334, 341, 342 obręb Nowy Świat, gmina Tuliszków
(widoczna od 2022-10-06 00:00:00 do 2022-10-23 00:00:00)
Krzysztof Kopacki

Zmiany z dnia: 2022-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:02 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i zgromadzonym materiale dowodowym, dot. nieruchomości oznaczonych nr ewid.: • 293/1 o pow. 0,3892 ha, położonej w obrębie Zimotki, gm. Przykona; • 400/9 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie Psary, gm. Przykona; • 100/2 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie Laski, gm. Przykona; w celu wykonania prac związanych z budową linii kablowej elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w postaci kanalizacji teletechnicznej dla światłowodów oraz wydania odrębnej decyzji, zezwalającej spółce na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. Magdalena Grędkiewicz
14:45:48 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Starosty Tureckiego GN.6821.0031.2022 z dn. 05.10.2022 r., dot. zezwolenia na udostępnienie nieruchomości posiadających nieuregulowany stan prawny, ozn. nr ewid. 51, 84, 148 i 168, położonych w obrębie Dzierżbotki, gm. Kawęczyn, w celu wykonania prac związanych z demontażem przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej SN Magdalena Grędkiewicz
14:28:55 Edycja elementu Prawo budowlane wewnętrzna instalacja gazu Ewa Graczyk
13:44:32 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup sprzętu komputerowego” Małgorzata Grabarczyk
11:48:39 Edycja elementu informacja Imienny wykaz głosowań Agata Oblizajek
11:43:12 Edycja elementu informacja Ewidencje, rejestry i archiwa Robert Wojdyła

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony