ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:44 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. bazy BDOT 500 i GESUT) – obręby: Budy Słodkowskie, Rogów, Zadworna, Korytków, Miłkowice” Małgorzata Grabarczyk
10:56:10 Upublicznienie elementu Prawo budowlane wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane Ewa Graczyk
10:53:52 Upublicznienie elementu Prawo budowlane sieci wodociągowe Ewa Graczyk
09:29:09 Edycja elementu Prawo budowlane wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane Ewa Graczyk

Zmiany z dnia: 2022-06-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:03 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 3 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji nr 3/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającej decyzję nr 2/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ten sposób, że: udzielił zezwolenia Burmistrzowi Dobrej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową drogi powiatowej dla zadnia pn. "Budowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra". Robert Wojdyła
11:50:17 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie OR.2110.5.2022 Henryka Rabęda

Zmiany z dnia: 2022-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:40 Edycja elementu Prawo budowlane wewnętrzna instalacja gazu Ewa Graczyk
13:49:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Tureckiego - 02.06.2022 r. - 21.06.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Tureckiego - 2022 rok Magdalena Krucka
12:42:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Wróblina wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową istniejących dróg publicznych''
(widoczna od 2022-06-24 00:00:00 do 2022-07-11 00:00:00)
Ewa Graczyk

Zmiany z dnia: 2022-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:22 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic dz. nr 93/3, 91, 37, 38, 93/1, 93/2, 546, 95, 94, 93/4, 548, 92, 126, 36 obręb Krwony, dz. nr 1235, obręb Brudzew, gmina Brudzew
(widoczna od 2022-06-23 00:00:00 do 2022-07-03 00:00:00)
Krzysztof Kopacki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony