ˆ

Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 11:19:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.
 
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 11:19:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 11:50:58
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 11:52:12
Artykuł był wyświetlony: 23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 11:00:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.
 
 
 
 
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 11:00:09
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 11:51:03
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 11:51:59
Artykuł był wyświetlony: 26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. nr ewid. 760, m. Turek, obręb B

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 15:04:32

Załączniki

  • Ogłoszenie (PDF, 543 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 15:08:06 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 15:03:00 | Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. nr ewid 760, m. Turek obręb B

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka_Przech Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 14:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 15:04:32
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 15:08:25
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 15:08:25
Artykuł był wyświetlony: 41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznacz. w ewid. gruntów nr 50, 269 m. Turek "A"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 14:38:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka - Przech Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 14:38:57
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 14:40:21
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 14:40:21
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 14:01:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Krysztofowicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Błaszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 14:01:35
Wprowadził informację do BIP: Agata Kowalska Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 14:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Agata Kowalska Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 14:02:35
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 08:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 08:31:50
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 08:42:58
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 08:14:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury i dziedzictwa narodowego;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 08:14:08
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:37:04
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 08:37:04
Artykuł był wyświetlony: 242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-29 15:11:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka - Przech Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 15:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 15:11:07
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 08:35:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 12:58:53
Artykuł był wyświetlony: 386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 20:11:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 
Ogłoszenie w załaczeniu.
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek z dopiskiem na kopercie:
 
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Turku”.
 
Na kopercie należy podać adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 
Regulamin konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową, dostępny jest na stronie internetowej  www.szpital.turek.pl.
 
Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Turku dostępne są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ w Turku, ul. Poduchowne 1. 62-700 Turek, tel. 63280 56 00 i można się z nimi zapoznać w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur określa się na 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o Regulamin konkursu i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2012, poz. 182).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Sylwestrzak Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Gibaszek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 20:11:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 20:14:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 20:44:22
Artykuł był wyświetlony: 606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dotyczący postępowań administracyjnych w sprawach gospodarki wodnej prowadzonych od dnia 1 stycznia 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:19:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Według nowych przepisów, organami właściwymi w sprawach zgód wodnoprawnych, tj. pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych i ocen wodnoprawnych są: dyrektor zarządu zlewni oraz kierownik nadzoru wodnego.
 
Dla powiatu tureckiego właściwymi w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia są:
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, tel. 62/2720184;
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43/8263600;
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 602609412    ( numer tymczasowy).
 
Szczegółowe informacje w załaczeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Błaszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:19:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 14:00:25
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:10:03
Artykuł był wyświetlony: 701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu