ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Turecki 3300
Statut Powiatu 660
Raport o stanie Powiatu Tureckiego 837
Rada Powiatu Tureckiego 18865
Skład Rady 6154
Komisje Rady 3106
Kluby radnych 731
Biuro Rady i Zarządu 2926
Terminarz sesji 18809
Transmisja i nagrania archiwalne obrad Sesji 2229
Wykazy głosowań 1509
Protokoły 3683
Interpelacje i zapytania 7954
Interpelacje 2018 - 2021 1397
Uchwały Rady 0
Inne dokumenty Rady 1987
Informacje i sprawozdania 520
Zarząd Powiatu Tureckiego 11724
Skład Zarządu 3939
Biuro Rady i Zarządu 0
Uchwały Zarządu 0
Protokoły 4369
Sprawozdania 4413
Starostwo 24604
Kierownictwo 6387
Wydziały i stanowiska 30288
Wydział Architektury i Budownictwa 23596
Wydział Edukacji 7123
Wydział Finansów 4743
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska 22607
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4772
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów 1615
Wydział Komunikacji 201370
Wydział Organizacyjny 6164
Inspektor Ochrony Danych 3060
Geodeta Powiatowy 2698
Geolog Powiatowy 2548
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2092
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2841
Rzecznik Prasowy 728
Zespół Radców Prawnych 2768
BHP 415
Regulamin organizacyjny 7660
Rejestry, ewidencje i archiwa 1298
Kontakt 7075
Jednostki organizacyjne 14037
Służby, Inspekcje i Straże 6163
Straż Pożarna 3617
Policja 2676
Nadzór Budowlany 4615
Stacja Sanit-Epidem 2485
Insp. Weterynaryjny 2608

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Najnowsze informacje 4336
Szukanie zaawansowane 0
Tablica ogłoszeń 52738
Obwieszczenia Starosty 37059
Ogłoszenia różne 74672
Zgłoszenia budowy 139591
Decyzje Wydziału Architektury i Budownictwa 1224
Plan zamówień 15852
Ogłoszenia o pracy 74027
Rzeczy znalezione 4261
Przetargi 27853
BDO 935
Zamówienia publiczne 31383
Plan zamówień 3
Zamówienia powyżej 130 000 PLN 220709
Zamówienia poniżej 130 000 PLN 108628
Procedura udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych 1919
Akty prawne 1016565
Nieodpłatna pomoc prawna 12262
Dzienniki Urzędowe 4622
Ewidencje, rejestry i archiwa 7654
Oświadczenia majątkowe 346673
Procedury i wnioski 76515
Wydziały 48134
Sprawy 29947
Petycje 7789
Zbiorcze informacje o petycjach 757
Petycje 2015 - 2019 1775
Kontrola i audyt 6183
Działalność lobbingowa 6482
Kontrola zarządcza 4365
Programy, strategie, plany 4959
Finanse 2
Kultura, zabytki 182
Ochrona środowiska 2636
Sprawy społeczne 651
Strategia rozwoju 2967
Transport publiczny 563
NGO 564
Zamówienia publiczne 576
Zarządzanie kryzysowe 608
Budżet i majątek Powiatu 5688
Budżet 8665
Inform. z wyk. budżetu 3850
Majątek Powiatu 3387
Plan finansowy 10377
Pomoc publiczna 2963
Sprawozdania 9542
Opinie RIO 6807
Faktury 1990
Konta bankowe 4219
Skargi i wnioski 7159
Ogłoszenia o pracy 5343
Aktualne 9796
W toku 46082
Wyniki 60911
Udostępnienie informacji 7166
Wybory i referenda 8879
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 724
Inf. dla osób niesłyszących 1767
Kontakt 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 369686
Redakcja biuletynu 2821
Mapa serwisu 2750
Statystyki 2359
Kanały RSS 2438
Kontakt 46870
Dostępność 1823
Deklaracja dostępności 760
« powrót do poprzedniej strony