ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Turecki 3687
Statut Powiatu 795
Raport o stanie Powiatu Tureckiego 1038
Rada Powiatu Tureckiego 19773
Skład Rady 6998
Komisje Rady 3435
Kluby radnych 886
Biuro Rady i Zarządu 3168
Terminarz sesji 21744
Transmisja i nagrania archiwalne obrad Sesji 2550
Wykazy głosowań 1746
Protokoły 4017
Interpelacje i zapytania 9182
Interpelacje 2018 - 2021 2092
Uchwały Rady 0
Inne dokumenty Rady 2152
Informacje i sprawozdania 699
Zarząd Powiatu Tureckiego 12175
Skład Zarządu 4246
Biuro Rady i Zarządu 0
Uchwały Zarządu 0
Protokoły 4829
Sprawozdania 4953
Starostwo 25663
Kierownictwo 6858
Wydziały i stanowiska 30993
Wydział Architektury i Budownictwa 25055
Wydział Edukacji 7637
Wydział Finansów 5148
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska 24205
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5148
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów 1916
Wydział Komunikacji 209153
Wydział Organizacyjny 6646
Inspektor Ochrony Danych 3385
Geodeta Powiatowy 2947
Geolog Powiatowy 2773
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2299
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3143
Rzecznik Prasowy 900
Zespół Radców Prawnych 3032
BHP 592
Regulamin organizacyjny 8261
Rejestry, ewidencje i archiwa 1322
Kontakt 7780
Jednostki organizacyjne 14699
Służby, Inspekcje i Straże 6556
Straż Pożarna 3927
Policja 2923
Nadzór Budowlany 4873
Stacja Sanit-Epidem 2694
Insp. Weterynaryjny 2943

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Najnowsze informacje 5075
Szukanie zaawansowane 0
Tablica ogłoszeń 54332
Obwieszczenia Starosty 46509
Ogłoszenia różne 85571
Zgłoszenia budowy 176178
Decyzje Wydziału Architektury i Budownictwa 1552
Plan zamówień 17571
Ogłoszenia o pracy 78109
Rzeczy znalezione 4579
Przetargi 32871
BDO 1343
Zamówienia publiczne 32624
Plan zamówień 30
Zamówienia powyżej 130 000 PLN 245498
Zamówienia poniżej 130 000 PLN 115578
Procedura udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych 2378
Akty prawne 1155894
Nieodpłatna pomoc prawna 13477
Dzienniki Urzędowe 4923
Ewidencje, rejestry i archiwa 8714
Oświadczenia majątkowe 404000
Procedury i wnioski 92694
Wydziały 59643
Sprawy 39364
Petycje 8472
Zbiorcze informacje o petycjach 923
Petycje 2015 - 2019 2210
Kontrola i audyt 6801
Działalność lobbingowa 7325
Kontrola zarządcza 4720
Programy, strategie, plany 5219
Finanse 2
Kultura, zabytki 239
Ochrona środowiska 2826
Sprawy społeczne 799
Strategia rozwoju 3167
Transport publiczny 679
NGO 708
Zamówienia publiczne 692
Zarządzanie kryzysowe 770
Budżet i majątek Powiatu 5986
Budżet 9863
Inform. z wyk. budżetu 4431
Majątek Powiatu 3891
Plan finansowy 11778
Pomoc publiczna 3410
Sprawozdania 11836
Opinie RIO 8738
Faktury 2178
Konta bankowe 4678
Skargi i wnioski 7627
Ogłoszenia o pracy 7399
Aktualne 11484
W toku 47885
Wyniki 67286
Udostępnienie informacji 7704
Wybory i referenda 9602
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1059
Inf. dla osób niesłyszących 2042
Kontakt 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 398332
Redakcja biuletynu 3023
Mapa serwisu 2924
Statystyki 2530
Kanały RSS 2580
Kontakt 54107
Dostępność 2255
Deklaracja dostępności 1062
« powrót do poprzedniej strony