ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Turecki 4330
Statut Powiatu 1030
Raport o stanie Powiatu Tureckiego 1445
Rada Powiatu Tureckiego 21002
Skład Rady 8039
Komisje Rady 3926
Kluby radnych 1163
Biuro Rady i Zarządu 3609
Terminarz sesji 28505
Transmisja i nagrania archiwalne obrad Sesji 3066
Wykazy głosowań 2280
Protokoły 4632
Interpelacje i zapytania 12790
Interpelacje 2018 - 2021 2870
Uchwały Rady 0
Inne dokumenty Rady 2438
Informacje i sprawozdania 1001
Zarząd Powiatu Tureckiego 12794
Skład Zarządu 4700
Biuro Rady i Zarządu 0
Uchwały Zarządu 0
Protokoły 5576
Sprawozdania 5964
Starostwo 27430
Kierownictwo 7694
Wydziały i stanowiska 32293
Wydział Architektury i Budownictwa 27416
Wydział Edukacji 8638
Wydział Finansów 5732
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska 27294
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5712
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów 2399
Wydział Komunikacji 221694
Wydział Organizacyjny 7496
Inspektor Ochrony Danych 3826
Geodeta Powiatowy 3356
Geolog Powiatowy 3121
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2645
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3816
Powiatowy Doradca Klimatyczny 1282
Zespół Radców Prawnych 3420
BHP 903
Regulamin organizacyjny 9242
Rejestry, ewidencje i archiwa 1331
Kontakt 9068
Jednostki organizacyjne 15643
Służby, Inspekcje i Straże 7173
Straż Pożarna 5492
Policja 3382
Nadzór Budowlany 5389
Stacja Sanit-Epidem 3016
Insp. Weterynaryjny 3512

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Najnowsze informacje 6820
Szukanie zaawansowane 0
Tablica ogłoszeń 57189
Obwieszczenia Starosty 64683
Ogłoszenia różne 106219
Zgłoszenia budowy 241052
Decyzje Wydziału Architektury i Budownictwa 2063
Plan zamówień 20025
Ogłoszenia o pracy 85198
Rzeczy znalezione 5231
Przetargi 40946
BDO 1913
Zamówienia publiczne 34105
Plan zamówień 39
Zamówienia powyżej 130 000 PLN 282201
Zamówienia poniżej 130 000 PLN 125978
Procedura udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych 3061
Akty prawne 1399344
Procedury i wnioski 122452
Wydziały 80066
Sprawy 56611
Nieodpłatna pomoc prawna 15369
Petycje 10402
Zbiorcze informacje o petycjach 1423
Petycje 2015 - 2019 3104
Oświadczenia majątkowe 513374
Budżet i majątek Powiatu 6390
Budżet 12071
Inform. z wyk. budżetu 5438
Majątek Powiatu 4755
Plan finansowy 14547
Pomoc publiczna 4093
Sprawozdania 16649
Opinie RIO 12008
Faktury 2561
Konta bankowe 5195
Ewidencje, rejestry i archiwa 10269
Działalność lobbingowa 8773
Programy, strategie, plany 5531
Finanse 2
Ochrona środowiska 3220
Sprawy społeczne 1057
Strategia rozwoju 3512
Zamówienia publiczne 888
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1638
Kontrola zarządcza 5218
Udostępnienie informacji 8436
Skargi i wnioski 8405
Wybory i referenda 11087
Dzienniki Urzędowe 5380
Informacja dla osób niesłyszących 2525
Ogłoszenia o pracy 11306
Aktualne 14633
W toku 52787
Wyniki 79883
Kontakt 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 470853
Redakcja biuletynu 3323
Mapa serwisu 3154
Statystyki 2740
Kanały RSS 2759
Kontakt 63327
Dostępność 3022
Deklaracja dostępności 1507
« powrót do poprzedniej strony