ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Turecki 2667
Statut Powiatu 406
Raport o stanie Powiatu Tureckiego 469
Rada Powiatu Tureckiego 17884
Skład Rady 5373
Komisje Rady 2670
Kluby radnych 447
Biuro Rady i Zarządu 2596
Terminarz sesji 14131
Transmisja i nagrania archiwalne obrad Sesji 1815
Wykazy głosowań 1031
Protokoły 3091
Interpelacje i zapytania 6363
Interpelacje 2018 - 2021 502
Uchwały Rady 0
Inne dokumenty Rady 1727
Informacje i sprawozdania 287
Zarząd Powiatu Tureckiego 11126
Skład Zarządu 3526
Biuro Rady i Zarządu 0
Uchwały Zarządu 0
Protokoły 3799
Sprawozdania 3432
Starostwo 23133
Kierownictwo 5754
Wydziały i stanowiska 29467
Wydział Architektury i Budownictwa 21590
Wydział Edukacji 6345
Wydział Finansów 4247
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska 20123
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4245
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów 1266
Wydział Komunikacji 190499
Wydział Organizacyjny 5516
Inspektor Ochrony Danych 2624
Geodeta Powiatowy 2378
Geolog Powiatowy 2224
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1824
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2417
Rzecznik Prasowy 468
Zespół Radców Prawnych 2404
BHP 141
Regulamin organizacyjny 6897
Rejestry, ewidencje i archiwa 1284
Kontakt 6125
Jednostki organizacyjne 13032
Służby, Inspekcje i Straże 5448
Straż Pożarna 3228
Policja 2335
Nadzór Budowlany 4189
Stacja Sanit-Epidem 2166
Insp. Weterynaryjny 2174

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Najnowsze informacje 3335
Szukanie zaawansowane 0
Tablica ogłoszeń 49994
Obwieszczenia Starosty 25244
Ogłoszenia różne 56835
Zgłoszenia budowy 86897
Decyzje Wydziału Architektury i Budownictwa 688
Plan zamówień 13823
Ogłoszenia o pracy 68780
Rzeczy znalezione 3673
Przetargi 22114
BDO 437
Zamówienia publiczne 29206
Plan zamówień 3
Zamówienia powyżej 130 000 PLN 186729
Zamówienia poniżej 130 000 PLN 98499
Procedura udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych 1368
Akty prawne 791988
Nieodpłatna pomoc prawna 9684
Dzienniki Urzędowe 3977
Ewidencje, rejestry i archiwa 5917
Oświadczenia majątkowe 254475
Procedury i wnioski 50837
Wydziały 30985
Sprawy 15177
Petycje 6468
Zbiorcze informacje o petycjach 378
Petycje 2015 - 2019 961
Kontrola i audyt 5083
Działalność lobbingowa 5056
Kontrola zarządcza 3774
Programy, strategie, plany 4412
Finanse 2
Kultura, zabytki 93
Ochrona środowiska 2338
Sprawy społeczne 381
Strategia rozwoju 2656
Transport publiczny 327
NGO 315
Zamówienia publiczne 378
Zarządzanie kryzysowe 347
Budżet i majątek Powiatu 5308
Budżet 7142
Inform. z wyk. budżetu 3047
Majątek Powiatu 2581
Plan finansowy 8264
Pomoc publiczna 2386
Sprawozdania 6132
Opinie RIO 4479
Faktury 1713
Konta bankowe 3727
Skargi i wnioski 6349
Udostępnienie informacji 6259
Wybory i referenda 7800
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 170
Inf. dla osób niesłyszących 1156
Kontakt 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 325554
Redakcja biuletynu 2552
Mapa serwisu 2380
Statystyki 2116
Kanały RSS 2206
Kontakt 36107
Dostępność 1133
Deklaracja dostępności 231
« powrót do poprzedniej strony