Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1271 2016-03-24 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i ustalania wartości szacunkowej OR.0025.54.2016, Uchwała nr 256/2016 Obowiązujący
1272 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego roku 2016" OR.0025.53.2016, Uchwała nr 255/2016 Obowiązujący
1273 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania Powiatu Tureckiego w zakresie odpowiednim do złożenia wniosku w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" oraz składania oświadczeń woli związanych z jego realizacją OR.0025.52.2016, Uchwała nr 254/2016 Obowiązujący
1274 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w 2015 roku OR.0025.51.2016, Uchwała nr 253/2016 Obowiązujący
1275 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn OR.0025.50.2016, Uchwała nr 252/2016 Obowiązujący
1276 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych związanych z tym programem OR.0025.49.2016, Uchwała nr 251/2016 Obowiązujący
1277 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II OR.0025.48.2016, Uchwała nr 250/2016 Obowiązujący
1278 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad realizacją zadań publicznych powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OR.0025.47.2016, Uchwała nr 249/2016 Obowiązujący
1279 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w roku 2016 OR.0025.46.2016, Uchwała nr 248/2016 Obowiązujący
1280 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 r. OR.0025.45.2016, Uchwała nr 247/2016 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu