ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-28 Uchwała Zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2017 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Tureckiego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku OR.0025.51.2018, Uchwała nr 690/2018 Obowiązujący
52 2018-03-22 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku OR.0025.50.2018, Uchwała nr 689/2018 Obowiązujący
53 2018-03-22 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej OR.0025.49.2018, Uchwała nr 688/2018 Obowiązujący
54 2018-03-22 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Tureckiego, położonej w Kaczkach Średnich gm. Turek, oznaczonej nr ewidencyjnym 187/10 oraz ustalenia ceny jej sprzedaży oraz powołania komisji do przeprowadzenia tego przetargu OR.0025.48.2018, Uchwała nr 687/2018 Obowiązujący
55 2018-03-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.47.2018, Uchwała nr 686/2018 Obowiązujący
56 2018-03-22 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za 2017 rok OR.0025.46.2018, Uchwała nr 685/2018 Obowiązujący
57 2018-03-16 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ OR.0025.45.2018, Uchwała nr 684/2018 Obowiązujący
58 2018-03-16 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej OR.0025.44.2018, Uchwała nr 683/2018 Obowiązujący
59 2018-03-16 Uchwała Zarządu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku za 2017 rok OR.0025.43.2018, Uchwała nr 682/2018 Obowiązujący
60 2018-03-23 Uchwała Rady zmieniająca Uchwałę nr IV/37/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia XXXVII/279/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu