ˆ

Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-08 08:14:08 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-09 08:37:04 przez Joanna Matusiak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury i dziedzictwa narodowego;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 08:14:08
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:37:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:18:07
Artykuł był wyświetlony: 888 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU