ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-25
Data rozstrzygnięcia
2023-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-21
Data rozstrzygnięcia
2023-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dot. baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. bazy BDOT 500 i GESUT) II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-24
Data rozstrzygnięcia
2023-04-03
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-03-10
Data rozstrzygnięcia
2023-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dot. baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. bazy BDOT 500 i GESUT)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-12-16
Data rozstrzygnięcia
2022-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku oraz odbiór tablic wycofanych z użytkowania w roku 2023”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-12-07
Data rozstrzygnięcia
2022-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup sprzętu komputerowego -stacji roboczych komputerów AIO (All-in-One) wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku – 2 szt.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-12-06
Data rozstrzygnięcia
2022-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku (II)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-14
Data rozstrzygnięcia
2022-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup sprzętu komputerowego III"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-10-11
Data rozstrzygnięcia
2022-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup sprzętu komputerowego – Zakup monitorów interaktywnych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 2 szt.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-10-06
Data rozstrzygnięcia
2022-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup sprzętu komputerowego II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji