ˆ

Wydział Geodezji GEOŚ

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
ul. Łąkowa 4a
62 - 700 ​Turek
Godziny pracy:
poniedziałek              od godziny 7.30 do godziny 17.00
wtorek - czwartek      od godziny 7.30 do godziny 15.30
piątek:                       od godziny 7:30 do godziny 14:00
 
​Pracownicy Wydziału
 
Roman Kubiak -  Naczelnik Wydziału
pok. nr 5                      
tel.: +48 63 2223 350
 
Jarosław Szczap -  Kierownik referatu ds. ochrony środowiska
pok. nr 2               
tel.: +48 63 2223 286
 
Katarzyna Krysztofowicz - Inspektor ds. ochrony środowiska
pok. nr 1                     
Tel. +48 63 2223 283 
 
Marta Okupna - Inspektor ds. rekultywacji
pok. nr 1                     
Tel.  +48 63 2223 288
 
Zofia Szymańska - Specjalista ds. ochrony gruntów leśnych
pok. nr 1
Tel.  +48 63 2223 280
 
Wojciech Zajączkowski - Inspektor ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu       
pok. nr 3                    
tel.:  +48 63 2223 348
 
Robert Wieczorek - Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej          
pok. nr 3                       
tel.:  +48 63 2223 347
 
Krzysztof Kopacki – Referent ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej
pok. nr 3                       
tel.:  +48 63 2223 287
 
Dorota Imbirska - Inspektor ds. obsługi przygotowywania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu       
pok. nr 4                        
tel.:  +48 63 2223 344
 
Michał Zajączkowski - Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej          
pok. nr 4                        
tel.: +48 63 2223 343
 
Irena Pawlak - Inspektor ds. bieżącej obsługi interesantów (sprzedaż materiałów z zasobu ewidencji gruntów)           
pok. nr 6                   
tel.:  +48 63 2223 342
 
Paulina Jasiak – Referent ds. udostępniania materiałów z powiatowego zasobu i EGiB
pok. nr 6                   
tel.:  +48 63 2223 339
 
Anna Majda - Specjalista
pok. nr 6                       
tel.:  +48 63 2223 341
 
Emilia Kominiarczyk -Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami            
pok. nr 11               
tel.: 63 2223 332
 
Joanna Tutaj - Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomości
pok. nr 11
tel.:  +48 63 2223 333
 
Małgorzata Kowalska - Referent ds. prowadzenia katastru nieruchomości
pok. nr 11
tel.:  +48 63 2223 334
 
Agnieszka Stolarek -  Inspektor
pok. nr 11
tel.:  +48 63 2223 336
 
Iwona Wągrowska - Specjalista ds. administracyjnych, przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawania materiałów i uwierzytelnionych dokumentów oraz aktualizacji w tym zakresie informacji w systemie obiegu dokumentów         
pok. nr 13                       
tel.:  +48 63 2223 346
 
Julita Szalewska - Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej            
pok. nr 3                        
tel.:  +48 63 2223 289
 
Katarzyna Skoczylas - Referent ds. ochrony gruntów rolnych       
pok. nr 1                        
tel.:  +48 63 2223 340
 
Klaudia Wojciechowska - Referent ds. leśnictwa, rolnictwa i gospodarki wodnej 
pok. nr 12                                 
tel.:  +48 63 2223 284
 
Anna Górska – Referent ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji
pok. nr 14
tel.: +48 63 2223 335
 
Przemysław Bogdański – Referent ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
pok. nr 14
tel.: +48 63 2223 345
 
Katarzyna Marciniak-Zawilska – Referent ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji 
pok. nr 11
tel.: +48 63 2223 331
 
Kamila Przybyła – Referent ds. ochrony przyrody i środowiska
pok. nr 12
tel.: +48 63 2223 285
 
Procedury, wnioski - kliknij
Zadania Wydziału:
 
Ochrona Środowiska:
1) pozwoleniami zintegrowanymi,
2) wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
3) powiatowym programem ochrony środowiska,
4) opiniowaniem gminnego programu ochrony środowiska,
5) programem ochrony powietrza dla Wielkopolski,
6) załatwianiem spraw dotyczących ograniczenia lub zakazywania używania niektórych rodzajów jednostek pływających
7) udostępnieniem informacji o środowisku,
8) kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
9) finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
10) prowadzeniem:
     a) rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE-CITES,
     b) rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
     c) rejestru wydawanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
11) edukacją ekologiczną,
12) gospodarką wodną w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
13) rybactwem śródlądowym i łowiectwem,
14) leśnictwem i ochroną przyrody,
15) gospodarowaniem odpadami,
16) prowadzeniem spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych,
17) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Izbą Rolniczą, Kasą Rolniczgo Ubezpieczenia Społecznego innymi instytucjami działającymi w otoczeniu rolnictwa.
 
Geodezja:
1) koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
2) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
3) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
4) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
5) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
6) przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
7) wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
8) prowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych,
9) współpraca z Głównym Geodetą Kraju przy tworzeniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) będącym systemem teleinformatycznym,
10) na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków tworzenie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych,
11) wyłączenie materiałów geodezyjno-kartograficznych z zasobu oraz przekazywanie ich do Archiwum Państwowego, oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
 
UWAGA!
Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestracja jachtów i jednostek pływających będzie odbywać się poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24.
Podstawa prawna:
Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.
Obowiązkowi rejestracji podlega:
1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
 
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
 
Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.
Rejestry prowadzą:
  • - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
  • - Polski Związek Żeglarski
  • - Starostwa
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl. Ponadto wniosek można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym.
Wzory formularzy: 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Gostyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kubiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-27 14:53:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Nowaczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-27 14:54:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-17 08:56:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »